4 jaar garantie Altijd in de buurt Deskundige specialisten Uitstekende service
Bel met een FOCWA-lid| contact@focwa.nl|

Disclaimer

FOCWA heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. FOCWA aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De persoonsgegevens van de FOCWA-bedrijven zijn in deze website verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tegen deze verwerking kan het betreffende bedrijf (zijnde een natuurlijke persoon) verzet aantekenen bij FOCWA.

FOCWA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

FOCWA houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOCWA.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door FOCWA.